Vid föreningens årsmöte och efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes följande:

Michael Höglund, ordförande

Maja von Stedingk Wigren, vice ordförande

Rickard Angelsten, kassör

Stina Lindén, vice kassör

Olle Gunnarsson, sekreterare

Tony Seiko, rustmästare

Gena Riemer, suppleant

Petter Sehlin, suppleant

Underlagen från årsmötet finner ni här:

Protokoll WFF årsmöte 2023

WFF årsmöte 2023-03-07

WFF Verksamhetsberättelse 2022