En kort intervju med Elwin om livet i klubben och hans satsning mot medaljerna.