Årsmötet hölls torsdagen den 10 mars, direkt följt av konstituerandet av styrelsen

Här kan du ta del av protokollet och styrelsens presentation. Verksamhetsberättelsen kan du läsa här.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet beslöts följande ansvar:

  • Michael Höglund, ordförande
  • Maja von Stedingk Wigren, vice ordförande
  • Richard Angelsten, kassör
  • Stina Lindén, vice kassör
  • Johan Sörling, sekreterare
  • Tony Seiko, ledamot
  • Gena Riemer, suppleant
  • Petter Sehlin, suppleant

Vi tackar vår avgående kassör Stefan Folde för ett fantastiskt fint arbete under en tid där vi vände flera år av förlust till ett starkt resultat!