Årsmötet genomförs tisdagen den 5 mars klockan 19:00 i föreningens lokaler.

Inför årsmötet bifogas:

2023 WFF Verksamhetsberättelse

2023 Resultatrapport

2023 Balansrapport

Valberedningens förslag till årsmötet:

Ordförande:
Michael Höglund (omval 1 år)
Ledamöter:
Richard Angelsten (omval 2 år)
Johan Classon (nyval 2 år)
Bengt Gunnarsson (nyval 2 år)
Suppelanter:
Paulina Zimmerman (nyval 1 år)
Petter Lindqvist (nyval 1 år)
Maja Von Stedingk Wigren och Stina Lindén har 1 år kvar på sina mandat
Revisorer:
Jörgen Thorin (omval)

Valberedning:
Vesa Kutti (omval)
Mariusz Zimmerman (omval)