Årsmötet genomförs tisdagen den 7 mars klockan 19:00 i föreningens lokaler.

Inför årsmötet bifogas WFF Verksamhetsberättelse 2022, Resultatrapport_20220101-20221231_WADKÖPINGS FÄKTFÖRENING,  Budget 2023 och Balansrapport_20220101-20221231_WADKÖPINGS FÄKTFÖRENING

Valberedningens förslag till årsmötet:

Ordförande:
Michael Höglund (omval 1 år)
Ledamöter:
Maja Von Stedingk Wigren (omval 2 år)
Stina Lindén (omval 2 år)
Olle Gunnarsson (fyllnadsval 1 år)
Suppelanter:
Gena Riemer (omval 1 år)
Petter Sehlin (omval 1 år)
Tony Seiko och Richard Angelsten har 1 år kvar på sina mandat
Revisorer:
Jörgen Thorin
Jonas Pettersson (suppleant)

Valberedning:
Vesa Kutti