Ersättningar

Föreningen ersätter efter överenskommelse vissa utlägg som ledare vid events (400 kr), domarbidrag (400 kr/dag), boende, tåg, bränsleersättning (18:50 kr/mil) mm.

Begäran om ersättning skickas inom 1 månad efter genomförd aktivitet till kassor@wff.nu eller genom traditionell post:

Wadköpings Fäktförening
c/o Richard Angelsten
Karinstorsvägen 91
694 96 Åsbro