Sportlov

Ingen ordinarie träning under sportlovet

Årsmöte

Wadköpings FF - Fäktsalen Nygatan 57, Örebro

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Ärenden som medlem önskar ta upp skall vara insända till info@wff.nu senast 20 februari. Valberedningen leds av Vesa Kutti med stöd av Mariusz Zimmerman. Anmäl ditt intresse att bidra i styrelsen till vesa.kutti@ptj.se Dagordning 1. Upprop och vid behov fastställande av röstlängd 2. Fastställande av föredragningslista för mötet 3. Fråga om mötets...

Påsklov

Ingen ordinarie träning under påsklovet

Recurring

Styrelsemöte

Styrelsen träffas för att hantera aktuella frågor. Om du vill anmäla ett ärende kontakta oss på info@wff.nu

Recurring

Styrelsemöte

Styrelsen träffas för att hantera aktuella frågor. Om du vill anmäla ett ärende kontakta oss på info@wff.nu

Recurring

Styrelsemöte

Styrelsen träffas för att hantera aktuella frågor. Om du vill anmäla ett ärende kontakta oss på info@wff.nu