Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte

tisdag 5 mars 2024 19.00–20.00

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Ärenden som medlem önskar ta upp skall vara insända till info@wff.nu senast 20 februari.

Valberedningen leds av Vesa Kutti med stöd av Mariusz Zimmerman. Anmäl ditt intresse att bidra i styrelsen till vesa.kutti@ptj.se

Dagordning

1. Upprop och vid behov fastställande av röstlängd
2. Fastställande av föredragningslista för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmötet
6. Val av två justerare för årsmötet tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
8. Revisionsberättelsen. Resultat och balansräkning redovisas
9. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2023
10. Val av ordförande (1 år)​
11. Val av övriga ledamöter i styrelsen (2 år)
12. Eventuellt fyllnadsval för avgående styrelseledamöter
13. Val av två suppleanter (1 år)
14. Val av revisorer för föreningen (1 år)
15. Val av valberedning inklusive sammankallande (1 år)
16. Val av ombud vid distriktförbundets årsmöte
17. Verksamheten för det inledda året
18. Fastställande av budget för det inledda året
19. Fastställande av årsavgift
20. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
21. Behandling av ärenden som inkommit från medlem
22. Eventuellt val av hedersmedlem
23. Årsmötets avslutning

Varmt välkomna!

Detaljer

Datum:
5 mars
Tid:
19:00-20:00

Arrangör

Plats

Wadköpings FF – Fäktsalen
Nygatan 57
Örebro, 70211 Sverige
+ Google Map
Kalender: Wadköpings Fäktförening
tisdag 28 maj 2024 18.00–20.00
tisdag 11 juni 2024 18.00–20.00
22–26 juli
Kalender: Svensk fäktning